Skozi čas od ustanovitve do danes

June 2, 2011

Ustanovitev

se je zgodila v Kamnici na sedežu gostilničarjev, kjer so se zbrali ustanovni člani Andrej Kositer, Blaž Peternel, Bojan Špes, Dejan Zemljak, Dejan Konrad, Gašper Trojner, Denis Cvikl, Igor Prelog, Igor Sedovšek, Jernej Mrak, Katarina Kositer, Matjaž Bravc, Omar Latifić, Peter Bratanič, Peter Šegula, Primož Mrak, Tomaž Denk

June 2, 2011
June 2, 2011

Prvi triletni mandat

so člani zaupali vodstvu društva:
predsednik Andrej Kositer,
podpredsednik Dejan Zemljak,
upravni odbor: Andrej Kositer, Dejan Zemljak, Jernej Mrak, Gašper Trojner in Denis Cvikl,
nadzorni odbor: Blaž Peternel, Primož Mrak in Matjaž Bravc
poslovni sekretar: Bojan Špes

June 2, 2011
December 15, 2011

Društveni prostori

prijetno zavetje članom nudi sobica v poslovni stavbi na Vrbanski cesti 109 v
Kamnici

December 15, 2011
January 10, 2013

Vedno bolj aktivni

ob potapljanju, so se v društvu kmalu organizirale številne dejavnosti, ki so združevale člane v prostočasnih aktivnostih.

January 10, 2013
August 1, 2016

Drava beach resort

voda je element, brez katerega ne moremo!

August 1, 2016
February 10, 2020

Danes

nove ideje, nova energija, nove priložnost za člane pripravlja trenutna ekipa, ki jo sestavljajo
predsednik Bojan Špes
podpredsednik Jernej Mrak
upravni odbor: Bojan Špes, Jernej Mrak, Matjaž Bravc, Gregor Lonec, Rok Korošec
nadzorni odbor: Anja Dolinar, Peter Osrajnik, Mitja Kovačič
poslovni sekretar: Primož Mrak

February 10, 2020