Vabilo na 2. občni zbor društva

torek, 18.2.2014

Drage članice, dragi člani.

1. V skladu s statutum društva in s sklepom z dne 2.1.2014, UO dne 28.2.2014 ob 20. uri sklicuje 2. občni zbor v društveni sobi (konoba Drava) v Kamnici.
Naloge občnega zbora društva:
• sklepa o dnevnem redu,
• sprejema delovni program društva,
• sprejema, spreminja in dopolnjuje akte društva,
• razpravlja o delu upravnega odbora in disciplinske komisije,
• neposredno voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor, skladno s Pravilnikom o volitvah,
• odloča o prenehanju društva, o spojitvi in pripojitvi,
• sprejema finančni načrt in potrjuje letno finančno poročilo,
• dokončno odloča zoper sklepe upravnega odbora,
• odloča o nakupu ali odtujitvi nepremičnin društva,
• odloča o včlanitvi v Zvezo združenj ali društev.

2. V skladu s statutom društva in po pooblastilu UO z dne 2.1.2014, vas obveščamo, da v letošnjem letu poteče mandat trenutnim funkcionarjem društva.
Funkcije 9 članov v društvu so:
• 1... PREDSEDNIK DRUŠTVA (tudi član UO)
• 2-5... ČLAN UPRAVNEGA ODBORA
• 6-8... ČLAN NADZORNEGA ODBORA
• 9... POSLOVNI SEKRETAR

Pravilnik o volitvah, 3. in 4. člen:

3. člen
Ob kandidiranju za mesto predsednika društva mora kandidat pri upravnem odboru vložiti pisno kandidaturo, najmanj sedem (7) dni pred volilno skupščino. Za veljavne štejejo tiste kandidature, ki so bile oddane skladno z razpisnimi pogoji.

4. člen
Ob kandidiranju za mesto poslovnega sekretarja, člana upravnega odbora ali člana nadzornega odbora, kandidati vložijo pisno kandidaturo pri poslovnem sekretarju, najkasneje sedem (7) dni pred pričetkom volilne skupščine.

Pisne kandidature prosimo pošljite do vključno 21.2.2014 na društveni e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

VABLJENI!