1. občni zbor društva

torek, 20.3.2012

DRAVALogo128

Draga članica, dragi član,

v četrtek, 22. marca 2012 ob 20. uri, bomo v društveni sobi (konoba DRAVA) izpeljali 1. občni zbor društva!

Dnevni red:
1. Izvolitev organov občnega zbora in potrditev dnevnega reda
2. Poročila organov društva o delu v letu 2011
3. letno poročilo za leto 2011
5. Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2012

6. Zaključek

zDravo!